تحصیلات تکمیلی
 
معرفی تحصیلات تکمیلی 


درباره تحصیلات تکمیلی:

تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شامل مقطع کارشناسی ارشد پرستاری در گرایش­های پرستاری داخلی-جراحی، پرستاری اورژانس، پرستاری سلامت جامعه و رانپرستاری و نیز دوره دکتری تخصصی پرستاری می باشد.

این دانشکده از سال 1389 در مقطع کارشناسی ارشد آموزش پرستاری شروع به پذیرش دانشجو نموده است در سال 1392 بدنبال بازنگری کوریکولوم کارشناسی ارشد پرستاری و ارائه­ ی گرایش­های جدید برای این رشته، دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند مجوز گرایش­های داخلی-جراحی، اورژانس، سلامت جامعه و روانپرستاری را اخذ نموده و در این رشته­ ها دانشجو می­ پذیرد.

به دلیل داشتن کادر مجرب علمی و پژوهشی و امکانات و فضای مناسب آموزشی، تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی بیرجند از سال 1395 در رشته پرستاری در مقطع دکترای تخصصی دانشجو می­پذیرد.

مسئول تحصیلات تکمیلی:

دکتر حکیمه سابقی: دکترای تخصصی آموزش پزشکی

شماره تلفن دفتر تحصیلات تکمیلی: 1423

ایمیل:hakimeh.sabeghi@gmail.com

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی:

o ریاست دانشکده

o معاونت آموزشی

o معاونت پژوهشی

o رئیس اداره آموزش

o مدیران گروه­های آموزشی

گروه­های تحصیلات تکمیلی دانشکده:

دکتری تخصصی پرستاری - کارشناسی ارشد داخلی ، جراحی - کارشناسی ارشد اورژانس - کارشناسی ارشد سلامت جامعه- کارشناسی ارشد روانپرستاری

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

خانم فوداجی، کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

تلفن:32391427

خانم سلم ­آبادی، کارشناس پژوهش تحصیلات تکمیلی

تلفن:32381426