جلسه دفاع از پايان نامه خانم صديقه نعيم حسني
جلسه دفاع از پايان نامه خانم صديقه نعيم حسني
جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش پرستاري

با عنوان:

تاثير برنامه آموزشي بر اساس الگوي "روي" بر سازگاري رواني بيماران نارسايي قلب بيرجند

دانشجو: صديقه نعيم حسني

استاد راهنما: خانم شهناز طبيعي

در تاريخ :پنج شنبه 3/11/92 ساعت 10:30

در محل: طبقه فوقاني كتابخانه (سمعي بصري)
 
برگزار مي گردد.
منبع: دانشكده پرستاري و مامايي تعداد بازدید: 73 تاریخ درج: 1392/11/01
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
Powered by DorsaPortal